2011 HUD NY Fair Market Rents (FMR)

2012 HUD FMR have been released See menu item above for the link to your state.

Statesort icon Metro Area County Efficiency 1-Bedroom 2-Bedroom 3-Bedroom 4-Bedroom
NY Albany-Schenectady-Troy, NY MSA Albany County 711 737 900 1077 1177
NY Allegany County, NY Allegany County 568 571 684 852 1047
NY New York, NY HUD Metro FMR Area Bronx County 1166 1261 1403 1726 1941
NY Binghamton, NY MSA Broome County 596 599 716 934 1096
NY Cattaraugus County, NY Cattaraugus County 577 578 696 915 1050
NY Cayuga County, NY Cayuga County 619 620 744 990 1149
NY Chautauqua County, NY Chautauqua County 584 587 704 908 992
NY Elmira, NY MSA Chemung County 653 655 786 1010 1052
NY Chenango County, NY Chenango County 581 585 701 883 1231
NY Clinton County, NY Clinton County 656 659 790 1003 1304
NY Columbia County, NY Columbia County 716 731 862 1041 1110
NY Cortland County, NY Cortland County 625 627 765 972 1193
NY Delaware County, NY Delaware County 588 591 709 876 1154
NY Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY MSA Dutchess County 803 944 1156 1417 1510
NY Buffalo-Niagara Falls, NY MSA Erie County 603 605 726 898 992
NY Essex County, NY Essex County 618 620 744 990 1076
NY Franklin County, NY Franklin County 566 567 678 871 963
NY Fulton County, NY Fulton County 485 592 748 895 951
NY Genesee County, NY Genesee County 676 677 814 1009 1142
NY Greene County, NY Greene County 619 668 814 1058 1153
NY Hamilton County, NY Hamilton County 623 625 750 935 1083
NY Utica-Rome, NY MSA Herkimer County 617 618 744 912 1036
NY Jefferson County, NY Jefferson County 644 646 776 1000 1051
NY New York, NY HUD Metro FMR Area Kings County 1166 1261 1403 1726 1941
NY Lewis County, NY Lewis County 575 578 693 867 967
NY Rochester, NY MSA Livingston County 595 658 804 966 1023
NY Syracuse, NY MSA Madison County 634 636 766 980 1062
NY Rochester, NY MSA Monroe County 595 658 804 966 1023
NY Montgomery County, NY Montgomery County 575 617 693 877 949
NY Nassau-Suffolk, NY HUD Metro FMR Area Nassau County 1218 1407 1661 2204 2402
NY New York, NY HUD Metro FMR Area New York County 1166 1261 1403 1726 1941
NY Buffalo-Niagara Falls, NY MSA Niagara County 603 605 726 898 992
NY Utica-Rome, NY MSA Oneida County 617 618 744 912 1036
NY Syracuse, NY MSA Onondaga County 634 636 766 980 1062
NY Rochester, NY MSA Ontario County 595 658 804 966 1023
NY Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY MSA Orange County 803 944 1156 1417 1510
NY Rochester, NY MSA Orleans County 595 658 804 966 1023
NY Syracuse, NY MSA Oswego County 634 636 766 980 1062
NY Otsego County, NY Otsego County 609 624 733 974 1013
NY New York, NY HUD Metro FMR Area Putnam County 1166 1261 1403 1726 1941
NY New York, NY HUD Metro FMR Area Queens County 1166 1261 1403 1726 1941
NY Albany-Schenectady-Troy, NY MSA Rensselaer County 711 737 900 1077 1177
NY New York, NY HUD Metro FMR Area Richmond County 1166 1261 1403 1726 1941
NY New York, NY HUD Metro FMR Area Rockland County 1166 1261 1403 1726 1941
NY St. Lawrence County, NY St. Lawrence County 575 577 694 879 960
NY Albany-Schenectady-Troy, NY MSA Saratoga County 711 737 900 1077 1177
NY Albany-Schenectady-Troy, NY MSA Schenectady County 711 737 900 1077 1177
NY Albany-Schenectady-Troy, NY MSA Schoharie County 711 737 900 1077 1177
NY Schuyler County, NY Schuyler County 627 630 755 1006 1040
NY Seneca County, NY Seneca County 664 666 798 1050 1329
NY Steuben County, NY Steuben County 612 613 737 946 1044
NY Nassau-Suffolk, NY HUD Metro FMR Area Suffolk County 1218 1407 1661 2204 2402
NY Sullivan County, NY Sullivan County 632 700 899 1076 1260
NY Binghamton, NY MSA Tioga County 596 599 716 934 1096
NY Ithaca, NY MSA Tompkins County 789 811 950 1150 1192
NY Kingston, NY MSA Ulster County 764 828 992 1257 1561
NY Glens Falls, NY MSA Warren County 620 656 825 1041 1172
NY Glens Falls, NY MSA Washington County 620 656 825 1041 1172
NY Rochester, NY MSA Wayne County 595 658 804 966 1023
NY Westchester County, NY Statutory Exception Area Westchester County 1125 1342 1561 1883 2321
NY Wyoming County, NY Wyoming County 594 610 716 1042 1138
NY Yates County, NY Yates County 611 619 735 952 980